Општи податоци за фирмата

  • Назив: МЕГА МЕБЕЛ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје
  • Дејност: Посредување во трговијата со мебел предмети за домаќинствата метална и железна стока
  • Адреса: ул. Орце Николов 188 лок. 3
  • Матичен броj: 7006632
  • ЕДБ: MK4057015527648
  • Телефон: + 389 70 275 272
  • Е-mail: info@bkmebel.mk

Информатор

Останете во тек со новостите и бидете информирани за сите нови понуди и попусти на БК Мебел.